Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten voor '"Psalm 111"'.

Carte blanche

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2016

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je...

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem...

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

T. Hoekstra, M. Korenromp, C. Kors en M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Publicatiejaar: 2019

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid 2019 Bij: 2 Kronieken 1:7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot...

Een nieuwe leer die bevrijdt

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2012

Bij Deuteronomium 18,15-20, Psalm 111, 1 Korintiërs 8,1b-13 en Marcus 1,14-20 Mozes ruas eens in het geheim aanruezig bij een discussie van rabbijnen, eeuruen nadat de Wet op de berg Sinaï ruas...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

55. Rond de lezingen zou gezongen kunnen worden: Gezang 127:2, 3, 4 en 7. Verder denke men aan Psalm 111; 63; Gezang 448; 479; 485; 51. Geraadpleegde literatuur K.H. Miskotte, De weg van het gebed, ’s-Gravenhage...

Preekschets Galaten 6:1

H. Engelsma |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 9:9-13; bij het aspect ‘zachtmoedigheid’ Matteüs 11:28-30. Liederen: Psalm 111:1,4 (orde); Psalm 119:2 (orde), 119:14 (valse schijn); Gezang 158:4 (ordeningen); Gezang 225 (LvdK;...

Preekschets Psalm 103:2 - Oudjaar

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

103 de gedachte van de vergankelijkheid van de mens en de eeuwige trouw van God. Andere liederen: Psalm 111; 71:9 e.v.; 33; Gezang 20; 21; 444; 466. Als tweede lezing zou gedacht kunnen worden aan Efeziërs...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

deze perikopen in de leerdienst te behandelen. Liturgische aanwijzingen Te denken valt aan LvdK Psalm 111; 119 (bijv. vers 6, 12); 86: 3, 4; Gezang 170; 258; 316. Wie deze zondag (ook) als Trinitatis wil...

Preekschets Galaten 6:10 - Pinksteren

C. van Dusseldorp |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12. Naast de bekende psalmen en gezangen voor Pinksteren, bieden Psalm 111, 122, 133 en 145 en Gezang 314 en 320 een mooie samenhang met de perikoop. ...

Preekschets Lucas 1:39-56 - Derde Advent

J. Groenleer |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2016

gestalte krijgt in verlossing, lutroosis (zie ook Lucas 2:38; 21:28; 24:21). We komen het ook tegen in Psalm 111, 9. De reddende kracht is een omschrijving van ‘hoorn van heil’ die in het huis van...