Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

528 resultaten.

Actieve filters: Gezalfde

De boog in de wolken en de beproeving in de woestijn

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15 In de oude kerk vormde de periode van de veertig dagen vóór Pasen een catechetisch traject voor de doopleerlingen die met Pasen in de geloofsgemeenschap opgenomen...

Elia's levensverhaal

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Wegbereider voor Messiaanse mensen De profeet uit de negende eeuw voor Christus leefde op in de eeuw die achter ons ligt. Vele publicaties over Elia verschenen. In 1983 publiceerde Veerkamp zijn profetisch...

Marcus 13 en de 'de laatste dingen'

R. Zuurmond |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Marcus gebruikt aan het slot van zijn Evangelie ‘de tempel’ als motief. Vanaf Marcus 11:15 is Jezus daar actief. Als laatste speelt de scène met ‘het penningske van de weduwe’ zich af in de tempel. Geheel...

Het christendom zal zijn messiasverwachting moeten herzien

P. van ’t Riet |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

In Trouw van 13 oktober 2004 werd verslag gedaan van een studiedag ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Theologische Universiteit te Kampen. Het thema was ‘de messias’. Het verslag laat iets...

De heilige en verdoemde Pilatus

G. Luttikhuizen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Een Koptische heiligenkalender uit de 16e of 17e eeuw spreekt op de volgende manier over Pontius Pilatus: Onze Heer Jezus Christus werd gekruisigd in zijn stad Jeruzalem om ons te verlossen van onze...

Pilatus als filmheld

T. Brüggemann |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

The making of Pilatus Onderzoek naar de figuur van Pilatus in de filmgeschiedenis leidt onherroepelijk tot het bekijken van de zogenaamde ‘Jezusfilms’. Veel films passen binnen dit genre; er zijn er zo’n...

De beker blijft leeg

A.M. Wetter |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Maria Magdalena in De Da Vinci Code Ruim een jaar geleden wachtte Nederland in spanning af wat het bestverkochte boek van 2004 zou worden: de Nieuwe Bijbelvertaling of De Da Vinci Code. Uiteindelijk heeft...

Zalven

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 14,1-15,47 of Marcus 11,1-11 Inleiding Vandaag gaat het over een vrouw die dure olie over Jezus’ haren giet. De leerlingen van Jezus vinden het zonde van die dure olie, maar Jezus vindt dat...

Dochters van Israël, treur om Saul!

N. Blokhuis |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

In de christelijke traditie wordt koning Saul vaak in de rol van slechterik geplaatst. Saul is degene die de gezalfde des Heren vervolgde, die zich tegen het plan van JHWH keerde! Maar wat gebeurt er...

Godverlatenheid

M. Korpel |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus...