Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

51 resultaten.

Actieve filters: 2 Koningen

Preekschets 2 Koningen 5:14 - Ziekenhuisviering

N. Falkenburg |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

2 Koningen 5:14 Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer...

Ballingschap, verstrooiing

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de 'ban' verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid...

De dood in de pot

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 4,38-41 Met andere wonderverhalen rond Elisa (2 Kon. 2,19-22; 4,1-7) doet de tekst van vandaag denken aan sommige sprookjes van Grimm. Het verhaal wordt ultrakort verteld en sommige passages...

Er is geen heelmaker dan Israëls God

H. Greive |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2015

Bij 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus 1,40-45 De profetische geschiedschrijving, waaronder Koningen valt, wil geen objectieve weergave van feiten zijn. Al kunnen hofkronieken een rol gespeeld hebben...

Moeders voor het leven

M. den Braber |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2007

Zonen en moeders in 1 en 2 Koningen Ze zijn naamloos: de weduwe van Sarefat en haar zoon (1 Koningen 17:8-24) en de Sunemitische en haar zoon (2 Koningen 4:8-37). De namen zijn gereserveerd voor de profeten...

Een oorlogsverhaal

F.R. van Moere |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2013

2 Koningen 18-20 De bijbelverteller schrijft erg lovend over koning Hizkia van Juda. Hij deed immers recht in jhwh’s ogen – en deed dit honderd procent, net als David –, vertrouwde...

Preekschets Matteüs 14:16

W. van Wakeren |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2017

Tiende zondag van de zomer Matteüs 14:16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Schriftlezing: Matteüs 14:13-21 Het eigene van de zondag Het is vakantietijd...

Preekschets 2 Koningen 18:32c

J. Holtslag |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2018

Luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de HEER u zal redden. 2 Koningen 18:32c Schriftlezing: 2 Koningen 18:13-37 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Dossier Dankdag...

Preekschets Lukas 10:29 - Startzondag

E. van der Wolf |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2015

Startzondag Lukas 10:29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’. Perikoop: Lucas 10:25-37Thema: Goede buren Exegetische opmerkingen ‘Buren’...

6. Kronieken en Samuël-Koningen

P. Beentjes |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

Er zijn verschillende redenen waarom iemand uit zichzelf niet snel het boek Kronieken ter hand zal nemen. Wanneer je dit bijbelboek openslaat, word je namelijk negen hoofdstukken lang om de oren geslagen...