Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

46 resultaten.

Actieve filters: 2 Samuël

Preekschets 2 Samuël 23: 3-4

P.L. de Jong |

Postille |

Publicatiejaar: 2003

2 Samuël 23: 3-4Twaalfde zondag na Pinksteren Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods, hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon. Schriftlezingen: 2 SamuëI...

Preekschets 2 Samuël 6:20-21 - Tweede Advent

F.J. Hirs |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

2 Samuël 6:20-21 Tweede adventszondag Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij...

Preekschets 2 Samuël 22:31-32

C. Sloots |

Postille |

Publicatiejaar: 2014

2 Samuël 22:31-32 Gods weg is volmaakt, het woord van de heer is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? Schriftlezing:...

Vader

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Spreken over God als 'Vader' is al eeuwen lang een zeer vertrouwd element in de taal van het christelijk geloof. Het speelt een grote rol in het gebed, waarin God als 'onze...

Hoopvolle verwachting

|

De Eerste Dag |

Bij 2 Samuel 23,1-7 en Hebreeën 11,29-12,3 Onze snelle gang door de boeken Samuel gedurende de afgelopen weken komt vandaag en morgen ten einde met twee stukken poëzie: vandaag lezen we de laatste...

Jezus en David: tegenpolen?

|

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 15,13-31 Het is herfst in Davids leven, het is donker om hem heen geworden. Van de messiaanse koning en zijn rijk is weinig meer over dan een verscheurd gezin en een verscheurd volk. De koning...

Messiaans mededogen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18...

Voormoeders van de Christus: ‘die van Uria’

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Voormoeders van de Christus: ‘die van Uria’ Bij 2 Samuel 11 en Matteüs 1,1-17 Koning David zit tijdens een militair conflict thuis in Jeruzalem. In de voorafgaande hoofdstukken hebben...

De sneeuw, de leeuw en de kelder

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2013

Benaja’s heldendaad in 2 Samuël 23 In 2 Samuël 23:20 lezen we over Benaja, de commandant van Davids koninklijke garde, onder meer de volgende zin: ‘hij was het die afdaalde en...

Spoorzoeken naar de Messias

W. van der Spek |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2013

In 1 en 2 Samuël In de veertigdagentijd van 2013 staan de Samuël-boeken op het oecumenisch leesrooster. Mooie stof voor mensen die van vertellen houden. Het thema is globaal: het ontstaan van...