Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten.

Actieve filters: Daniël

Daniël

J.W. Wesselius |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

Het boek Daniël beschrijft het leven en de visioenen van Daniël, een Judese hoveling en ziener, en drie vrienden van hem in diverse korte periodes tijdens de regeringen van de Babylonische koningen...

Preekschets Daniël 5:25-28

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

Daniël 5:25-28 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dit is wat er geschreven staat: Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is wat het betekent: mene - God heeft de dagen van uw koningschap geteld...

Preekschets Openbaring 1:10

H.C. Marchand |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 1:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering.Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. Schriftlezing: Openbaring 1:4-20 Het eigene...

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In sommige christelijke kringen is het bijbelse spreken over Jezus' wederkomst niet zelden aangegrepen om allerlei fantasierijke eindtijdscenario's te ontwerpen. Binnen de...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles...

Preekschets Daniël 9:20,21

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

Daniël 9:20, 21 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Terwijl ik nog sprak en bad, en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbede omwille van de heilige berg van mijn...

Preekschets Daniël 2:31-34 - Vierde Advent

C. van Veelen |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

Daniël 2:31-34 Vierde adventszondag U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend...

Koninkrijk van God, koning

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Koninkrijk der Nederlanden vermeldt ons paspoort met gepaste trots. Het gaat om een reisdocument dat geldig is voor alle landen. In naam van Hare Majesteit de Koningin verzoekt...

Openbaring

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In geloofstaal is 'openbaring' ingeburgerd als aanduiding van Gods bekendmaking. Het kan voor de hele Bijbel gelden maar vooral voor de passages over de toekomst. In het...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

Daniel 12:13 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Schriftlezing: Daniël...