Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

91 resultaten.

Actieve filters: Ezechiël

10. Ezechiël

B. Kronemeijer-Heyink |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

Een groot deel van het boek Ezechiël bestaat uit een toespraak van God de Heer. Het lijkt daardoor gemakkelijk, een beeld van wie God is in het boek Ezechiël te krijgen. Maar niets is minder...

Ezechiël

W. van Peursen |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

De drie delen van het boek Ezechiël Ezechiël behoorde tot een groep ballingen die in 597 voor Christus werd weggevoerd naar . In het vijfde jaar van zijn ballingschap werd hij in geroepen tot...

Afgod, afgoderij, afgodsbeeld

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'afgod' klinkt voor de meeste mensen als iets van ver weg en lang geleden. Bij 'afgoden' denkt men aan primitieve stammen die rond rokende vuren dansen en zich...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hel' heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. 'Een hel op aarde' geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord 'dodenrijk' wordt nauwelijks...

Wijsheid, dwaasheid

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De gevoelswaarde van de begrippen 'wijs' en 'wijsheid' is in cultuur- en geloofstaal ongeveer gelijk, al is in de cultuurtaal het woord 'wijs' veelal vervangen door 'verstandig'...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het bijbels spraakgebruik en in de geloof-staal worden de woorden 'rein' en 'onrein' doorgaans betrokken op de rituele of cultische reinheid of - in meer figuurlijke zin...

Schrift, boek

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Boek' is zowel in de geloofstaal als in de cultuur een neutraal woord. 'Schrift' gebruiken wij in de omgangstaal als onzijdig woord ('het schrift') voor het geschreven woord...

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het beeld van de herder behoort tot de vertrouwde voorstellingen in de geloofstaal. Te denken is aan liederen als 'De Heer is mijn herder', illustraties in de kinderbijbel...

Leugen, dwaling, vals getuigenis

J. Overeem |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het gebruik van de woorden 'leugen', 'dwaling' en 'vals getuigenis' komen we in de geloofstaal van vandaag de dag minder tegen dan een aantal decennia geleden. De woorden...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles...