Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

40 resultaten.

Actieve filters: Filippenzen

Preekschets Jeremia 35:1-19

W.M. de Bruin |

Postille |

Publicatiejaar: 2002

Jeremia 35:1-19 Ga naar het huis der Rekabieten… en geef hun wijn te drinken. Schriftlezingen: Jeremia 35:1-19; Filippenzen 2:1-11 Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de bijbehorende...

Heer, heer

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het christelijk taalgebruik wordt het woord 'Heer' (met een hoofdletter) veelvuldig gebruikt. We vinden het in de aanduidingen 'He(e)re God' en 'He(e)re Jezus Christus'...

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan...

Mens (als beeld van God), vlees

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ieder mens weet wat een mens is. Totdat je vraagt wat nu precies kenmerkend is voor een mens. Ligt dat in zijn uiterlijke verschijning? Of ligt datgene wat een mens ten slotte...

Palm- en passiezondag

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 19,(28)29-40, Jesaja 50,4-7, Jesaja 52,13-53,12, Filippenzen 2,5-11 en Lucas 22,1-23,56 De eerste dag van de Stille Week is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’...

Alleen het resultaat telt

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2009

Retorisch geweld in de Filippenzenbrief De brieven van Paulus heb ik ooit, opgroeiend in een rechtzinnig protestants milieu, leren kennen als schatkisten vol bewijsteksten en klinkende uitspraken. Menig...

Preekschets Filippenzen 1:9-10a

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2015

5e zondag van de herfst/ 20e zondag na Trinitatis Filippenzen 1:9-10a En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Schriftlezing:...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Hebreeën 1:1-18 Het eigene van de zondag De dienst op de zondag na Kerst leent zich goed voor een ‘nabetrachting’...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

Preekschets Filippenzen 1:3

T.G. van de Linden |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 1:3 Quasimodo Geniti Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Schriftlezing: Filippenzen 1:3-19 Het eigene van de zondag De zondagen tussen Pasen...