Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten.

Actieve filters: Galaten

Preekschets Galaten 2:19

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

Galaten 2:19 Derde zondag na Pinksteren Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Schriftlezing: Galaten 2:1-21 Uitleg De brief...

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

|

Postille |

Publicatiejaar: 2008

Galaten 5:25 Pinksteren Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Het evangelie van Pinksteren...

Zelfbeheersing

J. van Eck |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het gangbare taalgebruik denkt men bij 'zelfbeheersing' aan het beheersen van driften of gevoelens. Wie zijn zelfbeheersing verliest, laat zijn tranen de vrije loop of...

Roem, (zich be)roemen

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In onze Westerse cultuur streven veel mensen naar roem: beroemd worden en een beroemdheid zijn worden nogal eens beschouwd als idealen. Vooral voor jongeren zijn beroemde...

Paulus' brief aan de Galaten 'revisited'

T. Witkamp |

Interpretatie |

Publicatiejaar: 2006

Loont het de moeite om je in een nieuwe ontmoeting met Paulus te begeven en dan nog wel speciaal met zijn Brief aan de Galaten? Wij denken van wel. Allereerst tref je in deze brief geen afgeronde theologie...

Preekschets Marcus 9:49-50

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2015

17e zondag na Trinitatis Marcus 9:49-50 Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie...

Preekschets Lucas 1:68 - Derde Advent

J. van Eck |

Postille |

Publicatiejaar: 2015

Derde adventLucas 1:68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.’Schriftlezingen: Psalm 132; Lucas 1:67-79 (eerste deel van de lofzang...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

Preek I: Nu u bent opgestaan

D. Bonhoeffer |

De levende kerk |

Publicatiejaar: 1932

Zie ook Inleiding bij twee preken van Bonhoeffer: Nu u bent opgestaan (E . van ’t Slot) Preek II: Nu u bent opgestaan (vervolg op onderstaande preek) I. Berlijn, 12 juni 1932 Gemeente, dat is...