Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

206 resultaten.

Actieve filters: Genesis

2. Genesis

J. Fokkelman |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

Het begin van de Bijbel, het boek Genesis, gaat over het begin van alles (Gen. en vervolgens over het begin van 'ons', door drie verhalenkransen te wijden aan de voorvaderen van Israël (Gen. 12-50)...

6. Hoe het begon

G. van den Brink |

Goed Gelovig |

Publicatiejaar: 2015

Wij geloven in God de Vader, de almachtige Schepper die hemel en aarde, engelen en dieren, en ook ons geschapen heeft. We zijn hier dus niet toevallig. Sluit dit elke mogelijkheid van evolutie uit of...

Preekschets Genesis 37:2

B. Gijsbertsen |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

Genesis 37:2 Achtste zondag na Pinksteren Dit is de geschiedenis van Jakob. Schriftlezing: Genesis 37:2-11 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer. Liturgische aanwijzingen Naast Genesis 37 kan...

Preekschets Genesis 25:30-31 - Kerk-en-schooldienst

G.A.J. van der Maas |

Postille |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 25:30-31 ‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) ‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht...

Preekschets Genesis 50:20

F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Genesis 50:20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Schriftlezingen: uit Genesis 37-45 (37:1-4;...

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

A.G. Oosterhof |

Postille |

Publicatiejaar: 2011

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed...

Wijsheid, dwaasheid

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De gevoelswaarde van de begrippen 'wijs' en 'wijsheid' is in cultuur- en geloofstaal ongeveer gelijk, al is in de cultuurtaal het woord 'wijs' veelal vervangen door 'verstandig'...

Rest, overblijfsel

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes...

Mens (als beeld van God), vlees

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ieder mens weet wat een mens is. Totdat je vraagt wat nu precies kenmerkend is voor een mens. Ligt dat in zijn uiterlijke verschijning? Of ligt datgene wat een mens ten slotte...

De boog in de wolken en de beproeving in de woestijn

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2012

Bij Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15 In de oude kerk vormde de periode van de veertig dagen vóór Pasen een catechetisch traject voor de doopleerlingen die met Pasen in de geloofsgemeenschap...