Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten.

Actieve filters: Jakobus

2.1. Geboren zondaar

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 2. Wie ben ik? 2.2. Door God serieus genomen Heidelbergse Catechismus Zondag 2 Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: Uit de Wet...

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 Uitleg Vers 14. Jakobus stelt dat het geloof existeert in de praxis...

Volharding, standvastigheid

J. Overeem |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'volharding' heeft in de geschiedenis van de gereformeerde traditie een grote rol gespeeld. In de Dordtse Leerregels, één van de drie belijdenisgeschriften...

Wie zichzelf verhoogt…

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 14,11 Hoe gaat dat liedje ook alweer? ‘Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.’ We kunnen het even zingen! (Zie: Hanna Lam/Wim ter Burg...

Preekschets Jakobus 1:26 - 5e zondag van Pasen

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2017

Cantate of 5e zondag van Pasen Jakobus 1:26 ‘Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.’...

Preekschets Jakobus 2:8 - 6e zondag van Pasen

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2017

Rogate of 6e zondag van Pasen Jakobus 2:8 ‘Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.’ Schriftlezing:...

Preekschets Jakobus 3:9

H.A. Keur |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Jakobus 3:9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Schriftlezing: Jakobus 3:1-18 Het eigene van de zondag In de zomer hebben...

Preekschets Jakobus 4:1

H.A. Keur |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Jakobus 4:1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Schriftlezing: Jakobus 4:1-17 Het eigene van...

Preekschets Jakobus 5:14 - Dienst van zegening en zalving van zieken

R. van Essen |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

Jakobus 5:14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Schriftlezing: Jakobus 5:12-20 Het eigene van de...

Preekschets Matteüs 6:13

K. Blei |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst...