Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten.

Actieve filters: Micha

11. De twaalf kleine profeten

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

De twaalf bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi hebben ieder afzonderlijk, naast uiteraard een eigen wordingsproces, ook hun eigen theologische betekenis. Zij beantwoorden ook ieder apart aan de algemene...

Micha

|

Tekst voor Tekst |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.De man Van Micha (de naam is een verkorting van Michaja of Michaël, 'wie is als de HERE?', resp. 'wie is als God?', vgl. 7:18) weten we niets buiten het naar hem genoemde boek en het...

Vergeving

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'vergeven' komt vandaag in de samenleving veelvuldig voor. 'Vergeef me' is soms uitwisselbaar met uitdrukkingen als 'sorry' en 'excuus'. Maar meestal klinkt in...

Kindermoment: Niets te zien?

A. Driebergen |

Bonnefooi |

Publicatiejaar: 2018

4e zondag van advent Bij Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 Dit is de vierde zondag van adventsproject: ‘De tafel van hoop’. De profeet Lucas staat centraal. In de kerk zit Lucas elke week aan...

Joël, Obadja, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

K. Spronk |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

De twaalf profeten gelezen als één boek In deze bijdrage onderneem ik een poging om de twaalf profeten in de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel te lezen als één samenhangend geheel...

Preekschets Micha 1:2

|

Postille |

Publicatiejaar: 2008

Micha 1:2 Vijfde zondag na Pinksteren Luister (...) hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Schriftlezing: Micha 1 Het eigene van de zondag De zomer leent zich goed voor korte series over relatief...

Preekschets Micha 4:2b

|

Postille |

Publicatiejaar: 2008

Micha 4:2b Zesde zondag na Pinksteren Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Gevraagd twee schetsen te leveren uit...

Preekschets Micha 6:8

|

Postille |

Publicatiejaar: 2008

Micha 6:8 Achtste zondag na Pinksteren Er is jou, mens, gezegd wat goed is... Schriftlezing: Micha 6:1-8 Het eigene van de zondag Het is aardig om het in de zomertijd eens te hebben over de bondige richtlijn...

Je eigen gang gaan of het pad van de Heer volgen

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2012

Bij Micha 4,1-5 en Johannes 21,15-24 In de profetie van Micha wordt een onderscheid gemaakt tussen de paden die bewandeld worden door hen die opklimmen naar de berg vanwaar de Heer zijn onderrichting...

Gezegend onder de vrouwen

M. van Tuyl |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2015

Bij Lucas 1,39-45 en Micha 5,1-4a Een jonge en een oude moeder in wording begroeten elkaar. Maria en Elisabet zijn als nichten niet langer alleen door een familieband met elkaar verbonden, zij delen...