Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten.

Actieve filters: Prediker

Preekschets Prediker 9:10 - Nieuwjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

Prediker 9:10 Nieuwjaar/Naamgeving van Jezus Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd...

Preekschets Prediker 5:1

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Prediker 5:1 Tiende zondag na Pinksteren Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam...

Preekschets Prediker 11:4

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Prediker 11:4 Dertiende zondag na Pinksteren Wanneer het lied van de vogels versterft. Schriftlezing: Prediker 11:7-12:14 Uitleg Wij doen Prediker geen recht wanneer wij hem als een pessimist of cynicus...

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan...

IJdelheid

E. Brink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Wie altijd in de spiegel ziet en zich met schoonheid vlijt, die kent de ware schoonheid niet, maar jaagt naar ijdelheid.' Dit aloude gezegde tekent nog steeds de meest gangbare...

Mens (als beeld van God), vlees

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ieder mens weet wat een mens is. Totdat je vraagt wat nu precies kenmerkend is voor een mens. Ligt dat in zijn uiterlijke verschijning? Of ligt datgene wat een mens ten slotte...

13. De vijf rollen

S. Borocin-Knol |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

De Mĕgillôt Het woord mĕgillôt betekent 'rollen'. Deze aanduiding wordt specifiek gebruikt voor vijf rollen binnen deChĕtoevîm, de Geschriften, die de derde afdeling...

Preekschets Jakobus 3:9

H.A. Keur |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Jakobus 3:9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Schriftlezing: Jakobus 3:1-18 Het eigene van de zondag In de zomer hebben...

Preekschets Prediker 9:1

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Prediker 9:1 Twaalfde zondag na Pinksteren Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Schriftlezing: Prediker 9 Uitleg Een kleine stad wordt bedreigd door een machtige koning...

Preekschets Prediker 1:2

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Tweede zondag van de herfst Prediker 1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker,lucht en leegte, alles is leegte. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 Het eigene van de zondag In de herfst keert ook de kerk zich...