Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

194 resultaten.

Actieve filters: Woordenboek voor Bijbellezers

Afgod, afgoderij, afgodsbeeld

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'afgod' klinkt voor de meeste mensen als iets van ver weg en lang geleden. Bij 'afgoden' denkt men aan primitieve stammen die rond rokende vuren dansen en zich...

Ballingschap, verstrooiing

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de 'ban' verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid...

Eenheid, één

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de Bijbel wordt de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, beleden als de ene en de enige God. Hoe breng je dit belijden ter sprake in een cultuur waarin de...

Evangeliseren, (in)winnen, overtuigen

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal en cultuurtaal Iemand 'winnen' als het overtuigen en inwinnen van iemand voor een bepaalde zaak, is nauwelijks een gangbaar begrip in onze taal. We gebruiken 'winnen' eigenlijk alleen in de...

Getuigenis, getuigen

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Vanaf de oudheid tot vandaag toe ademt het begrip 'getuigenis' de sfeer van de rechtspraak. Het gebod 'gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste' (Ex. 20:16)...

Heer, heer

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het christelijk taalgebruik wordt het woord 'Heer' (met een hoofdletter) veelvuldig gebruikt. We vinden het in de aanduidingen 'He(e)re God' en 'He(e)re Jezus Christus'...

Heiligheid, heilig, heiligen

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In onze cultuur komt het begripsveld 'heilig' praktisch niet meer voor. We vinden het nog in verstarde uitdrukkingen als 'een heilig boontje' voor iemand die zich overdreven...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hel' heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. 'Een hel op aarde' geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord 'dodenrijk' wordt nauwelijks...

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In sommige christelijke kringen is het bijbelse spreken over Jezus' wederkomst niet zelden aangegrepen om allerlei fantasierijke eindtijdscenario's te ontwerpen. Binnen de...

Wereld, kosmos

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor mensen van de eenentwintigste eeuw is de wereld groter dan ooit. Onder invloed van de moderne communicatiemiddelen hebben we internationaal leren denken, hetgeen zich...