Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

64 resultaten.

Actieve filters: Epifanie

Preekschets Romeinen 13:12

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 13:12 Epifanie De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Schriftlezing: Romeinen 13:11-14 Het eigene van de zondag De lezing die we gekozen hebben voor deze zondag, de zondag van Epifanie,...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed...

Preekschets Lucas 4:28-30 - Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2015

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond...

Preekschets Numeri 20:12 - 2e zondag van Epifanie

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2019

Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Schriftlezing:...

Preekschets Exodus 40:38 - 3e zondag van Epifanie

R, van der Rijst |

PreekWijzer |

Publicatiejaar: 2019

Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. ’s Nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Schriftlezing: Exodus 40:34-38 Het...

Preekschets: Geef voor je kerk. Wat heb je er voor over?

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Publicatiejaar: 2018

Bij 1 Samuël 3:1-18 en Marcus 1:14-20 Deze gedachten bij de schriftlezingen voor de derde zondag na Epifanie zijn geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2018. Het eigene van de...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 ; Marcus 1:1-13 Het eigene van de zondag...

Preekschets Johannes 1:51 - Epifanie

L.T. Witkamp |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 1:51 Epifanie Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Schriftlezing: Johannes 1:35(43)-51 Het eigene van de zondag Het is een...

Bent u het die we zoeken?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2011

Bij Johannes 1,19-28 We zijn op zoek naar Koning Vrede. We willen hem meenemen naar ons land.Misschien kan hij vrede brengenwant altijd is er wel ietswaar onze mensen ruzie om maken:om cadeaus die te...

Als God verschijnt

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jeremia 1,4-10 en Lucas 4,21-30(32) Epifanie viert de verschijning van God in de wereld. God laat de wereld niet over aan zichzelf. Hij blijft niet onzichtbaar en in de verte. Nee, Hij komt dichtbij...