Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten.

Actieve filters: Weeszondag

Preekschets Johannes 16:7a

T.C. Verhoef |

Postille |

Publicatiejaar: 2012

Johannes 16:7a Exaudi of weeskinderen Het is beter voor jullie dat Ik weg ga! Schriftlezing: Johannes 16:5-15 Het eigene van de zondag Op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is gekozen voor...

Preekschets Johannes 16:13

K. Blei |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

Johannes 16:13 Exaudi De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Schriftlezing: Johannes 16:12-22 Het eigene van de zondag Op de zondag na Hemelvaart...

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

A.G. Oosterhof |

Postille |

Publicatiejaar: 2011

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed...

Preekschets Johannes 14:18

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 14:18 Exaudi Ik zal u niet als wezen achterlaten. Schriftlezing: Johannes 14:15-26 Het eigene van de zondag In de dienst op de hemelvaartsdag vanuit Johannes 14:1 lag het accent op de toekomst...

Preekschets Galaten 5:25

C. van Dusseldorp |

Postille |

Publicatiejaar: 2013

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag staat...

Preekschets Handelingen 1:14

|

Postille |

Publicatiejaar: 2008

Handelingen 1:14 Exaudi Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Schriftlezing: Handelingen 1:1-14 Het eigene van...

Preekschets Johannes 17:13

T. Zijlstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De Heer...

Ik zal u niet vaderloos achterlaten

G. Westra |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2013

Bij Johannes 14,15-21 Klassiek zet Psalm 27 de toon met het Exaudi Domine vocem meam, dat deze zondag ook zijn naam geeft – Exaudi. Een andere benaming is Wezenzondag, naar de lezing uit Johannes...

Preekschets Psalm 27:7

H.P. de Roest |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 27:7 Exaudi Hoor mij Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag Wanneer deze zondag in de liturgische traditie ook wel wordt aangeduid...

Preekschets Psalm 27:4

A. Driebergen |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 27:4 Exaudi Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten...